Kvalitet - Vi är inte ytliga när det kommer till kvalitet!
Vårt kvalitetssystem är ett verktyg för att utveckla vår verksamhet. Det hjälper oss i vår strävan mot hög leveranssäkerhet och noll fel. Nära kontakter med våra egna leverantörer gör det möjligt att ta fram bästa kemiska alternativ.

Vi har väl inarbetade rutiner enligt ISO 9001:2000 och 14001:2004, när det gäller miljö.


 

El-yta Kem AB - Ekängsvägen 3 - Box 107 - 293 01 OLOFSTRÖM - Tel: 0454-489 35 - Fax: 0454-911 20