Produktion - Klicka på menyn nedan för att läsa mer om vad som passar dig och dina produkter.

Vad är kromtatering?
Kromatskikt förbättrar korrosionshärdigheten och är utmärkt som underlag för lackering.

Aluminiumprodukter som inte är ytbehandlade är väldigt känsliga, materialet oxiderar lätt. Kromatering ger ett bra korrosionsskydd och ökar vidhäftningen. Därför är den viktig som förbehandling om man ska lackera aluminiumprodukter. Det är inte elektriskt isolerande och är inte heller en elektrisk ledare, men kan användas i konstruktioner där elektrisk kontakt krävs mellan olika delar. El-yta använder sig av två olika kromater. En så kallat färglös lätt grönskimrande passivering som är fri från Cr+6 och en gulkromat som innehåller Cr+6. Slutresultatet, skiktet på produkten, är likvärdigt den trevärda passiveringen.

Spelar konstruktion och storlek någon roll?
Hål för dränering krävs vid sammansvetsade rörkonstruktioner. Om produkten är svetsad krävs det att svetsen är tät, annars kan läckage förekomma. Om produkten är oljig vid svetsning kan oljan brännas fast, vilket kan ge märken.

Vi kan kromatera produkter upp till 800 x 800 x 700 mm. Vi kan även ta emot något större produkter beroende på konstruktionen.

El-yta Kem AB - Ekängsvägen 3 - Box 107 - 293 01 OLOFSTRÖM - Tel: 0454-489 35 - Fax: 0454-911 20