Produktion - Klicka på menyn nedan för att läsa mer om vad som passar dig och dina produkter.

Vad är Elförzinkning?
Zink kan halvera din förkylningstid! Den har en självläkande förmåga och är ett korrosionsskydd för såväl människan som järnet.

Vilken typ av material är bäst?
Elförzinkning görs oftast på järnprodukter men kan även utföras på vissa andra metaller.

Spelar konstruktion och storlek någon roll?
Hål för dränering krävs vid sammansvetsade rörkonstruktioner. Om produkten är svetsad krävs det att svetsen är tät, annars kan läckage förekomma. Vi elförzinkar både häng- och trumgods.

Vi kan elförzinka produkter upp till 3000 x 1000 x 500 mm. Vi kan även ta emot något större produkter beroende på konstruktionen.

El-yta Kem AB - Ekängsvägen 3 - Box 107 - 293 01 OLOFSTRÖM - Tel: 0454-489 35 - Fax: 0454-911 20